Chủ nhân thăng long 100 năm

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến dự và phát biểu ý kiến

Trong hai ngày 17 và 18-8-1998, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra đại hội “Chủ nhân Thăng Long 1000 năm”. 280 đội viên xuất sắc đại diện cho gần 400 nghìn thiếu niên Thủ đô về dự đại hội. Các em đã vinh dự được đón đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí cố vấn Đỗ Mười cùng nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đến dự đại hội này, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã phát biểu ý kiến Đồng chí tâm sự:

Đọc tiếp Chủ nhân thăng long 100 năm