Triển vọng hợp tác tốt đẹp của du lịch hồng kông và đại lục

Là trung tâm chú ý của cả thế giới, với diện tích 1095 km vuông, Hồng Kông trở về Trung Quốc với tư cách là một Đặc khu hành chính trị tự trị (SAR) đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch Trung Quốc cũng như khách du lịch. Ông He Guangwei – Cục trưởng Cục Du lịch Trung Hoa (CNTA) nói: “Việc Hồng Kông trở về với Trung Quốc đã đem lại cho cả Hồng Kông và đại lục nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch”.

Đọc tiếp Triển vọng hợp tác tốt đẹp của du lịch hồng kông và đại lục