Du lịch Việt Nam tập trung cho sự phục hồi

Hiện nay, du lịch Việt Nam đang có dầu hiệu phục hồi. Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường du lịch quốc tế, đặc biệt với thị trường có tỷ trọng khách cao như Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Anh, v.v… và chú trọng hơn đến thị trường các nước SNG và Đông  u. Việc định hướng và điều chỉnh kịp thời đối với thị trường sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch khai thác hiệu quả nguồn khách.

Đọc tiếp Du lịch Việt Nam tập trung cho sự phục hồi