Bài viết dài nhưng giá trị quý giá vô cùng

Bài viết dài nhưng giá trị quý giá vô cùng.Trích:” Đối với người Việt, đại nạn Trung Hoa bắt đầu từ thời cổ sử. Ngay khi mới thống nhất Trung Hoa, triều đình nhà Tần đã chủ trương bành trướng và đưa quân vượt sông Dương Tử, chiếm Bách Việt, tiến xuống xâm lăng cổ Việt. Trong suốt hơn 1,000 năm đô hộ cổ Việt, từ năm 208 trước Công nguyên đến năm 938 sau Công nguyên, các thái thú Trung Hoa không ngừng vơ vét tài nguyên cổ Việt để cung ứng cho triều đình Trung Hoa.
Tuy người Việ…
Đọc tiếp


Facebook: https://www.facebook.com/congtrung.nguyen.73

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.