Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vừa bị tuyên án 10 năm tù, vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng…

Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vừa bị tuyên án 10 năm tù, vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”… 10 năm là một quãng thời gian không ngắn đối với người phụ nữ và nhất đối với một người mẹ có con còn nhỏ và nhất là đối với đứa trẻ.
Bỗng nhớ đúng 10 năm trước một ngưòi phụ nữ trẻ, luật sư Lê Thị Công Nhân, cũng bị tuyên án 3 năm tù, 3 năm quản chế. Thực tế, hết hạn quảng chế, cô LTCN vẫn bị canh gác gắt gao. Câu hỏi mà có lẽ nhiều người tự đặt ra là: lý do nào hai người phụ nữ bình thường – tuy có can đảm hơn người – lại bị coi là những người nguy hiểm cho chế độ đến như vậy?
Chỉ còn biết cầu mong một ngày không xa người Việt, nhất là phụ nữ và trẻ em, sẽ được sống trong an lành và hạnh phúc…


Facebook: https://www.facebook.com/luong.lehuy.9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vừa bị tuyên án 10 năm tù, vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng…

Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vừa bị tuyên án 10 năm tù, vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”… 10 năm là một quãng thời gian không ngắn đối với người phụ nữ và nhất là đối với một người mẹ có con còn nhỏ và đối với đứa trẻ.
Bỗng nhớ đúng 10 năm trước một ngưòi phụ nữ trẻ, luật sư Lê Thị Công
Nhân, cũng bị tuyên án 3 năm tù, 3 năm quản chế. Thực tế, hết hạn quản chế, cô LTCN vẫn bị canh gác gắt gao. Câu hỏi mà có lẽ nhiều người tự đặt ra là: lý do nào hai người phụ nữ bình thường – tuy có can đảm hơn người – lại bị coi là những người nguy hiểm cho chế độ đến như vậy? Hay đây chỉ là xử nặng một cách vô lý để răn đe người khác?…
Chỉ còn biết cầu mong một ngày không xa người Việt, nhất là phụ nữ và trẻ em, sẽ được sống trong an lành và hạnh phúc…


Facebook: https://www.facebook.com/luong.lehuy.9

(Một) 1 bình luận về “Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vừa bị tuyên án 10 năm tù, vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.