Chỉ là truyền hình thực tế , coi cho vui xong thôi , quan trọng là ra ngoài xem họ làm được những gì và họ đối với…

Chỉ là truyền hình thực tế , coi cho vui xong thôi , quan trọng là ra ngoài xem họ làm được những gì và họ đối với người khác như thế nào , sao cứ thấy mọi người cứ nghiêm trọng hóa vấn đề , cứ mổi lần thứ 6- thứ 7 – CN . xong là thì y như rằng FB như muốn bị nổ tung haizz . – Một thí sinh từng bước ra từ reality show cho hay =


Facebook: https://www.facebook.com/giakhang.lam

(Một) 4 bình luận về “Chỉ là truyền hình thực tế , coi cho vui xong thôi , quan trọng là ra ngoài xem họ làm được những gì và họ đối với…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chỉ là truyền hình thực tế , coi cho vui xong thôi , quan trọng là ra ngoài xem họ làm được những gì và họ đối với…

Chỉ là truyền hình thực tế , coi cho vui xong thôi , quan trọng là ra ngoài xem họ làm được những gì và họ đối với người khác như thế nào , sao cứ thấy mọi người cứ nghiêm trọng hóa vấn đề , cứ mổi lần thứ 6- thứ 7 – CN . xong là thì y như rằng FB như muốn bị nổ tung haizz . – Một thí sinh từng bước ra từ reality show cho hay =


Facebook: https://www.facebook.com/giakhang.lam

(Một) 4 bình luận về “Chỉ là truyền hình thực tế , coi cho vui xong thôi , quan trọng là ra ngoài xem họ làm được những gì và họ đối với…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.