Chúc mừng Tiêu sạch mang thương hiệu Tiêu Lệ Chí đã có mặt trên thị trường tiêu dùng toàn quốc và đang vươn ra…

Chúc mừng Tiêu sạch mang thương hiệu Tiêu Lệ Chí đã có mặt trên thị trường tiêu dùng toàn quốc và đang vươn ra thế giới. Một niềm vui đang đến cho nông nghiệp VN nói chung và cho bà con nông dân vùng tây nguyên. Chúc mừng bà con xã Nam Yang- Đak Đoa- Gia Lai có niềm vui lớn.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010644341504

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.