Đã đành là như thế, cứ cho là như thế

Đã đành là như thế, cứ cho là như thế. Nhưng ăn thịt chó ngon, thậm chí rất ngon. Loài nào cũng phải chết. Vì yêu quý loài chó Trung thành với chủ cho nên khi chó qua đời, hãy đưa nó vào trong ruột hơn là đem chôn, vứt bỏ …
Sống trên thế giới này cái gì cũng có mặt trái. Nếu suy diễn và phân tích kỹ thì có lẽ trong hạt cơm mà chúng ta ăn cũng có rất nhiều vấn đề. Liệu có thể không dám ăn ?
Chó biết người đểu vì ăn thịt chó nhưng chó vẫn trung thành …
Loài nào dã man nhất ???
Không cảm ơn tác giả !


Facebook: https://www.facebook.com/lea.le.583

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đã đành là như thế, cứ cho là như thế

Đã đành là như thế, cứ cho là như thế. Nhưng ăn thịt chó ngon, thậm chí rất ngon. Loài nào cũng phải chết. Vì yêu quý loài chó Trung thành với chủ cho nên khi chó qua đời, hãy đưa nó vào trong ruột hơn là đem chôn, vứt bỏ …
Sống trên thế giới này cái gì cũng có mặt trái. Nếu suy diễn và phân tích kỹ thì có lẽ trong hạt cơm mà chúng ta ăn cũng có rất nhiều vấn đề. Liệu có thể không dám ăn ?
Chó biết người đểu vì ăn thịt chó nhưng chó vẫn trung thành …
Loài nào dã man nhất ???
Không cảm ơn tác giả !


Facebook: https://www.facebook.com/lea.le.583

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.