Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ 6

Theo sự chỉ đạo của Thường trực Bộ chính trị, Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ 6 sẽ tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 năm 2000 nhằm khích lệ động viên rộng rãi những người lao động ưu tú thuộc mọi ngành nghề, các thành phần kinh tế, các dân tộc khác nhau trên khắp mọi miền đất nước hăng hái thi đua góp sức lực và tài năng xây dựng Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới (1986 – 2000). Được mời tới dự Đại hội kỳ này có 1.200 đại biểu trong đó có 200 anh hùng và tập thể Anh hùng, khoảng 500 chiến sĩ thi đua và nhiều tấm gương điển hình xuất sắc, 39 cựu chiến binh. Đặc biệt, khác với các kỳ đại hội trước, lần này Đại hội còn mời 6 đại biểu là người nước ngoài (Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hà Lan) và 5 Việt kiều đã có những thành tích tiên tiến từng mặt giúp đỡ cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đại hội tổng kết những thành tích to lớn trong phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới, biểu dương những điển hình tiên tiến xuất sắc, tạo khí thế sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước. Kết quả từ năm 1986 đến 2000 có 437 cá nhân và tập thể được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, 1029 người được phong tặng cảnh sát điều tra. Đặc biệt, số lượng Anh hùng lao động từ tầng lớp nông, công nhân ngang bằng với Anh hùng từ tầng lớp trí thức, nhiều Anh hùng xuất phát từ các thành phần kinh tế khác nhau, trong đó có cả các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Đại hội cũng nghe báo cáo điển hình tiên tiến của các cá nhân và tập thể Anh Hùng, chiến sĩ thi đua. Các báo cáo đã minh họa, bổ sung cho phong trào thi đua yêu nước đồng thời phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm phong phú đa dạng trong các ngành nghề. Cuối cùng, Đại hội được nghe đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát động phong trào thi đua đưa thời kỳ cách mạng mới 2000 – 2005 và nghe các báo cáo về mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian sắp tới. Nhân dịp đại hội này, hội đồng Thi đua và khen thưởng của Trung ương, và Ban tư tưởng văn hóa trung ương đã cho xuất bản ra cuốn sách “Chân dung Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh” tập 1, với độ dày là 788 trang, giới thiệu những văn kiện và tư liệu quan trọng và chân dung 1.779 Anh hùng trong các thời kỳ cách mạng từ năm 1945 – 2000.
Thúy Bình – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 2000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.