Họ đàng hoàng nên đủ bản lĩnh và sức mạnh nội tâm để dám là mình, dám khẳng định mình, sẵn sàng đưa mình ra…

Họ đàng hoàng nên đủ bản lĩnh và sức mạnh nội tâm để dám là mình, dám khẳng định mình, sẵn sàng đưa mình ra trước mọi ánh sáng pháp luật, công khai trước cộng đồng xã hội.. Nhớ rằng những cặp mắt soi mói của quá nhiều đối thủ cạnh tranh trong tự do bầu cử cũng như giới báo chí hùng hậu – Một quyền lực thứ tư ghê gớm được pháp luật quy định bảo trợ có thể làm chấm dứt sự nghiệp chính trị của bất cứ ai dù với những lỗi ( không phải tội) nhỏ nhất như nữ tổng thống Hàn quốc.. Nga…
Đọc tiếp


Facebook: https://www.facebook.com/congtrung.nguyen.73

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.