Kẻ đi trước ký mật ước Thành Đô hạ cánh an toàn mà còn được tôn vinh, người đi sau ký tiếp boxit Tây Nguyên mà…

Kẻ đi trước ký mật ước Thành Đô hạ cánh an toàn mà còn được tôn vinh, người đi sau ký tiếp boxit Tây Nguyên mà cũng chẳng chịu trách nhiệm gì, bây giờ ăn quen làm tới tới đến hàng chục cái văn kiện.. thì còn gì đất nước tôi.


Facebook: https://www.facebook.com/congtrung.nguyen.73

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.