Khốn nạn quá! Thằng già súc vật ?

Khốn nạn quá! Thằng già súc vật ?
Tôi không đồng tình,vì tại sao lại che mặt lão già đó? Phải đưa lên cho mọi người thấy gương mặt súc vật đó chứ,tuy tuổi ông tôi,nhưng loại người như ông, tôi tặng ông một câu: đừng làm người nữa,hãy làm chó đi,thành khẩn với Chính quyền tòa án tử hình loại người này để làm gương cho dân ?


Facebook: https://www.facebook.com/henry.nguyen.35325

(Một) 4 bình luận về “Khốn nạn quá! Thằng già súc vật ?”

  1. Sao lai co loài cầm thú vậy trời đáng tuổi cụ mà , thật k tin nổi ! Cầu xin bề trên hãy che chở cho cháu qua cơn đau đớn này amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Khốn nạn quá! Thằng già súc vật

Khốn nạn quá! Thằng già súc vật
Tôi không đồng tình,vì tại sao lại che mặt lão già đó? Phải đưa lên cho mọi người thấy gương mặt súc vật đó chứ,tuy tuổi ông tôi,nhưng loại người như ông, tôi tặng ông một câu: đừng làm người nữa,hãy làm chó đi,thành khẩn với Chính quyền tòa án tử hình loại người này để làm gương cho dân


Facebook: https://www.facebook.com/henry.nguyen.35325

(Một) 4 bình luận về “Khốn nạn quá! Thằng già súc vật”

  1. Sao lai co loài cầm thú vậy trời đáng tuổi cụ mà , thật k tin nổi ! Cầu xin bề trên hãy che chở cho cháu qua cơn đau đớn này amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.