Nhìn lại thiên nhiên Vịnh Hạ Long 5 năm nhìn lại – phần 3

Tất cả những nổ lực đó đã đẩy đến một kết quả là Vịnh Hạ Long được bảo vệ tốt hơn, môi trường sạch hơn, mặt nước xanh hơn, đem lại sự hứng khởi và niềm tin không chỉ cho cộng đồng dân cư mà cả du khách bốn phương. Chúng ta cũng quan tâm và dành nhiều đầu tư cho công tác tuyên truyền hướng dẫn, quảng bá, nghiên cứu khoa học. Chỉ riêng Ban quản lý Vịnh Hạ Long trong 3 năm gần đây đã xuất bản gần 10 công trình nghiên cứu và đầu sách tuyên truyền. Các cơ quan báo chí, truyền hình ở Trung ương và địa phương dành cho Vịnh Hạ Long nhiều quan tâm, trên cả những mặt được và chưa được với tình cảm và thiện chí tốt đẹp. Trong những ngày gần đây, chúng ta lại nhận thêm một tin vui mới: unesco đã thẩm định và công nhận bổ sung giá trị địa chất của Vịnh Hạ Long vào cuối năm 2000. Như thế có nghĩa là Hạ Long sẽ một lần nữa đăng quang, một vương niệm nữa sẽ được trao cho Hạ Long. Điều ấy cũng có nghĩa là trách nhiệm của thế hệ chúng ta trước lịch sử đối với tương lai sẽ nặng nề thêm. Không thể không nói đến những mối quan hệ quốc tế mà chúng ta đã tạo lập được trong 5 năm qua. Ngoài ra Unesco chúng ta đã thiết lập, mở rộng quan hệ với nhiều nước và tổ chức quốc tế như Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế, Trung tâm di sản thế giới, UND, Ngân hàng thế giới, các nước Úc, Nhật Bản, Đan Mạch, Hà Lan, Thái Lan, Canada, Trung Quốc… Vị thế của Hạ Long trong lòng bạn bè quốc tế ngày càng nâng cao. Sắp tới chúng ta sẽ đón nhận một số dự án tài trợ quốc tế với mục tiêu nâng cao khả năng quản lý và bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền các cấp các ngành và nhân dân Quảng Ninh đã coi trọng và đặt Hạ Long vào đúng vị trí của một Di sản thế giới. Những kết quả nổi bật này chúng ta đạt được trong công tác quản lý Vịnh Hạ Long từ khi công nhận là Di sản thế giới thể hiện trên máy điểm sau đây:
Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ngành địa phương và cộng đồng nói chung về giá trị, vị trí của Hạ Long được nâng lên một bước, từ đó đã tạo ra một bước chuyển biến quan trọng về ý thức bảo vệ, giữ gìn di sản.
Từ tình trạng bị buông lỏng, thiếu quản lý, đến nay chúng ta đã tập trung chấn chỉnh bằng nhiều giải pháp và đưa công tác này vào nề nếp, về cơ bản đã quản lý được, bước đầu tạo ra sự phối hợp đa ngành có hiệu quả.
Môi trường của Hạ Long được bảo vệ và cải thiện một bước đáng kể, tạo cơ sở cho công tác bảo tồn gây được niềm tin trong cộng đồng và thiện cảm của du khách.
Trong một thời gian ngắn, chúng ta đã tập trung đầu tư về quản lý, con người, tài chính và bước đầu phát huy có hiệu quả những giá trị và vị thế của Hạ Long, làm rõ được hướng đi đối với vấn đề này về lâu dài. Những thành quả ấy không thể tách rời sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự phối hợp giúp đỡ của các Bộ, ngành củ Trung ương, nhất là Bộ Văn hóa – Thông tin, ủy ban quốc gia Unesco Việt Nam, Bộ xây dựng, Bộ Tài Chính, Bộ kế hoạch và đầu tư. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thẳng thắn chỉ ra rằng, còn rất ít nhiều việc phải làm và cũng có không ít tồn tại. Làm thế nào để vừa bảo tồn vừa phát triển? Làm thế nào để cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long? Môi trường Vịnh Hạ Long luôn là vấn đề nhạy cảm? Hiện nay đã được cải thiện một bước nhưng chưa được như chúng ta mong muốn. Ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường chưa thật tốt. Hiệu quả hoạt động du lịch chưa cao. Tiềm năng to lớn của Hạ Long được khai thác chưa nhiều. Đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu. Cách thức quản lý, điều hành đứng trước yêu cầu phải đổi mới. Môi trường Vịnh Hạ Long cũng như môi trường du lịch sẽ là những lĩnh vực chúng ta phải tập trung đầu tư nhằm tạo ra những bước đột phá mới. Trước mắt chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để bảo vệ và tôn vinh những giá trị toàn cầu của Vịnh Hạ Long. Nhưng kết quả của 5 năm qua chưa nhiều nhưng sẽ là hành trang, kinh nghiệm quý giá để chúng ta có thêm niềm tin tiến bước vào thế kỷ 21, và chúng ta có cơ ở để lạc quan hướng tới tương lai.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 25(129)2000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.