Những kẻ cơ hội, osin chính trị luôn nhanh nhảu tranh giành, nhảy xổm lên để bằng mọi giá kể cả lập công giả trá…

Những kẻ cơ hội, osin chính trị luôn nhanh nhảu tranh giành, nhảy xổm lên để bằng mọi giá kể cả lập công giả trá bẩn thỉu mà kinh doanh lòng trung thành, buôn bán lập trường giai cấp đểu cáng nhằm động cơ mau thăng quan tiến chức, đè đầu cưỡi cổ nhân dân mà vinh thân phì da, chưa kể làm tôi mọi cho thế lực ngầm,phe phái để kiếm chác .. Đất nước này tan nát là bởi lũ chúng. Sau năm 1975 lũ cách mạng 30 nhan nhản và chúng hiện nay đều là những ” tư bản đỏ”.. chúng truyền thủ đoạn làm giàu bằng con đường cơ hội chính trị, trung ngu để bưng bô kinh doanh chính trị hết đời này đến đời khác bất chấp vong thân nhục nhã làm biến dạng nhân cách dân tộc, méo mó nhân cách xã hội..


Facebook: https://www.facebook.com/congtrung.nguyen.73

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.