Ở VFF có một con rắn độc, toàn tung nọc độc để cắn phá đồng loại

Ở VFF có một con rắn độc, toàn tung nọc độc để cắn phá đồng loại… anh em đồng nghiệp cẩn thận nha…
Anh Dương Vũ Lâm nhà giàu nứt đất nẻ đai trong trung tâm Sài Gòn, ảnh cần chi ba cái tiền thưởng có mấy chục tỷ đó…


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1792391438

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.