Quy trình dịch thuật hiệu quả

 
Dịch thuật là một quá trình chuyển đổi ngôn ngữ nguồn dạng văn bản hoặc lời nói thành lời nói hoặc văn bản tương ứng. Mục đích cuối cùng chính là giúp cho những người không am hiểu về thứ tiếng gốc đó biết được họ viết gì, nói gì, tái sinh lại các loại văn bản khác nhau như dịch các văn bản văn hóa, văn học, dịch các văn bản tài liệu kỹ thuật, khoa học, triết học, Dịch báo… Nhờ chuyển đổi sang một ngôn ngữ khác mà số lượng người đọc lớn hơn, tiếp cận được với nhiều độc giả hơn, đưa nền văn hóa các thế giới xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên bạn cần hiểu rằng dịch thuật không phải là một công việc đơn giản. Nếu ngôn ngữ chỉ là việc giải thích các khái niệm chung chung tổng quát thì tất nhiên quá trình dịch thuật từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia sẽ không phải là điều khó khăn. Nhưng điều quan trọng, để dịch hay, dịch để rõ nghĩa, để mọi người có thể hiểu được thì việc chuyển đổi từng từ là không khả thi để người đọc có thể hiểu mà nó còn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác. Các khái niệm của ngôn ngữ này có thể sẽ rất khác các khái niệm của một ngôn ngữ khác bởi vì mỗi ngôn ngữ có cách tổ chức lời nói khác nhau, có nền văn hóa khác nhau. Khoảng cách giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích càng lớn thì việc chuyển đổi sẽ càng khó khăn hơn. Chính vì vậy ngoài việc có vốn từ vựng phong phú thì việc am hiểu nền văn hóa là điều cần phải có.

Một quy trình dịch thuật là toàn bộ quá trình bien dịch viên chuyển từ một văn bản hoặc một phần văn bản thành các văn bản tương ứng bằng một ngôn ngữ khác. Giải mã ý nghĩa văn bản nguồn và mã hóa lại hoặc dịch ý nghĩa đó thành ngôn ngữ đích. Trong quy trình đơn giản đó chứa rất nhiều hoạt động khác nhau như kiểm tra ngữ phá, cú pháp, thành ngữ, từ vựng và các yếu tố tương tự của ngôn ngữ nguồn, cũng như văn hóa của tác giả văn bản đó. Yêu cầu biên dịch viên cần có kiến thức sâu rộng thì mới có thể thực hiện được tốt. Một quy trình dịch thuật thông thường chia thành 02 nhóm đó là:
+Quy trình kỹ thuật: người dịch phân tích ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích, tìm hiểu toàn diện ngôn ngữ nguồn trước khi bắt tay vào dịch thuật. 
+Quy trình tổ chức: Quy trình là việc thường xuyên đánh giá lại bản dịch, công việc này cũng bao gồm việc so sánh bản dịch hiện tại với bản dịch văn bản tương ứng của các biên dịch viên khác. Quy trình này cũng kiểm tra hiệu quả truyền đạt của văn bản dịch thông qua việc lấy ý kiến của độc giả ngôn ngữ nguồn nhằm đánh giá chính xác và hiệu quả bản dịch cũng như xem phản ứng của họ ra sao.
xem thêm: