Sơ đồ tuyến điểm trung tâm du lịch tỉnh Quảng Nam

Thương mại du lịch Quảng Nam: Từng bước ổn định và phát triển
(Phóng viên Tuần Du lịch gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Hồng Vân – giám đốc Sở Thương mại – du lịch tỉnh Quảng Nam)
Phóng viên: Thưa ông, sau hai năm chia tách tỉnh, ngành Thương mại – Du lịch tỉnh Quảng Nam đã làm được những gì?
Ông Nguyễn Hồng Vân: Trong bối cảnh chung của cả tỉnh, sau khi chia tách, với nền kinh tế vốn chủ yếu là nông nghiệp hướng vào thị trường tại chỗ, trình độ sản xuất còn thấp, tỷ suất hàng hóa không quá 20% sản phẩm làm ra, khả năng tái đầu tư phát triển hầu như không có, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, sức mua của nhân dân còn hạn chế, ngành Thương mại – Du lịch Quảng Nam gặp không ít khó khăn thách thức, nổi lên là cơ sở vật chất nghèo nàn, xuất phát điểm là nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thấp, khả năng trên thị trường còn yếu, sản phẩm du lịch tuy mang tính đặc thù cao nhưng trình độ quản lý và cung ứng dịch vụ còn nhiều bất cập. Với tinh thần vượt khó cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hai năm qua ngành Thương mại – Du lịch Quảng Nam đã từng bước được củng cố, ổn định và phát triển. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 1997 tăng 22% so với năm 1996 và tiếp tục tăng trong năm 1998. Kim ngạch xuất khẩu năm 1998 tăng gấp 2,5 lần năm 1996. Đặc biệt là tập trung tháo gỡ được phần nào những khó khăn cho các doanh nghiệp miền núi, nên thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo hàng hóa thiết yếu đối với đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Về du lịch, dù sự phát triển của cả nước có dấu hiệu chững lại, nhưng du lịch Quảng Nam vẫn duy trì tốc độ phát triển hàng năm. Năm 1998 tăng gần 20% so với năm 1996, các doanh thu trong ngành Du lịch tăng 48% so với năm 1996. Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng chúng tôi thấy rằng so với các địa phương khác, Thương mại – dịch lịch Quảng Nam rất non trẻ và còn nhiều khiếm khuyết.
Phóng viên: Để thực hiện những định hướng trong tương lai, ngành Thương Mại – Du lịch Quảng Nam tập trung vào những giải pháp nào?
Ông Nguyễn Hồng Vân: Chỉ nói riêng về du lịch, chúng tôi tập trung vào hướng sau đây: Xây dựng Hội An gắn với Mỹ Sơn thành trung tâm du lịch của vùng kết nối với Đà Nẵng và Huế tạo thành tam giác Văn hóa – Du lịch đặc trưng của Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó cần vun đắp, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị văn hóa, lịch sử của cha ông để lại về cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Kiên trì thuyết phục Unesco công nhận di sản văn hóa nhân loại đối với Hội An và Mỹ Sơn. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên, tránh tình trạng bất cập. Nghiên cứu lồng ghép công tác quản lý di tích văn hóa và nghiệp vụ du lịch để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Quảng Nam. Xây dựng một số dự án trọng điểm, có tính khả thi cao tránh hiện tượng tràn lan và chỉ chú trọng đến khách sạn. Chú ý vùng du lịch biển Hội An nối với Điện Bàn đến Đà Nẵng, khu du lịch hồ Phú Ninh. Có cơ chế thông thoáng để gọi vốn đầu tư và tìm đến thị trường gửi khách. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ được chú trọng ưu tiên cho các dự án kết hợp phục vụ dân sinh và hoạt động du lịch. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo, đẩy mạnh hoạt động lữ hành – xem đây là đòn bẩy chuyển từ thế bị động “đơn thuần đón nhận khách” sang chủ động khai thác khách từ xa cùng với việc xây dựng “hình ảnh du lịch Quảng Nam”. Sự phát triển của các ngành kinh tế khác và những thành quả của các hoạt động văn hóa – xã hội là những tác nhân quan trọng thúc đẩy hoạt động thương mại – du lịch phát triển. Hy vọng rằng với sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp, sự hỗ trợ của các ban ngành, thương mại du lịch Quảng Nam sẽ thực hiện tốt các giải pháp trên, đóng góp ngày càng có hiệu quả hơn trong sự nghiệp xây dựng quê hương đất Quảng.
Phóng viên: xin chân thành cảm ơn ông.
Trần Đình Cầu -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (3(55))1999.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.