Thành công của du lịch việt nam năm 2002.

Tạo đà cho Du lịch năm 2003 phát triển bền vững, hiệu quả
Năm 2002 đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ và thành công của du lịch Việt Nam. Sự tăng trưởng du lịch được xếp là một trong 10 sự kiện nổi bật của đất nước. Năm 2002 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ và thành công của du lịch Việt Nam. Sự tăng trưởng du lịch được xếp là một trong 10 sự kiện nổi bật của đất nước. Toàn ngành đã đẩy mạnh triển khai Pháp lệnh Du lịch và chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam năm 2001 – 2010. Triển khai và thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2002 và xây dựng Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2002 – 2005, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, công tác quản lý hoạt động lữ hành và khách sạn có nhiều tiến bộ, hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế chủ động và hiệu quả, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch được quan tâm… Thành công đó là sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành trong tuyên truyền xúc tiến quảng bá du lịch cũng như nâng cao chất lượng phục vụ. Trong hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2002 và 4 năm thực hiện pháp lệnh về Du lịch vừa qua, Phó thru tướng Vũ Khoan, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch cũng đã ghi nhận những thành tích đó, đồng thời chỉ ra những khó khăn cần khắc phục của ngành du lịch năm 2003 và những năm tới, du lịch Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Mục tiêu cụ thể của du lịch Việt Nam năm 2003 là đón tiếp và phục vụ 2,8 triệu lượt khách du lịch nội địa, thu nhập du lịch đạt khoảng 25 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đó, năm 2003, ngành du lịch sẽ tập trung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trong cả nước hoàn thành quy hoạch du lịch các địa phương. Đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch quốc tế. Mặt khác, huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển du lịch, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình chính phủ các chính sách tạo nguồn lực cho du lịch phát triển như tài chính, chính sách xã hội hóa hoạt động du lịch, cải tiến quy trình làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh, hải quan phù hợp với khả năng quản lý của nước ta và thông lệ quốc tế. Để tạo sự đột phá và điều hòa phát triển du lịch giữa các vùng, xây dựng cơ chế riêng cho phát triển du lịch Hạ Long – Cát Bà và đảo Phú Quốc quy chế phát triển thành phố và đô thị du lịch, cơ chế ưu tiên tăng tốc phát triển du lịch miền Trung – Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, vùng núi và trung du Bắc bộ. Tại hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2004 và 4 năm thực hiện pháp lệnh Du lịch, Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng nhấn mạnh năm 2003 cần làm tốt hơn nữa về nhiều mặt như cần xác định và chủ động thị trường, chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng hướng tới xây dựng các tập đoàn du lịch mạnh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải chuẩn bị thật tốt để phục vụ Sea Games. Các địa phương khác phải xây dựng được sản phẩm đặc thù nâng cao sức mua của khách từ các loại hình dịch vụ… Đặc biệt năm 2003, cũng sẽ là năm tập trung kiểm tra về du lịch, làm trong sạch môi trường du lịch, đưa du lịch phát triển bền vững, hiệu quả”. Qua 4 năm thực hiện pháp lệnh Du lịch đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển, tạo điều kiện để khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh du lịch của đất nước, góp phần khẳng định vị thế của nền kinh tế quốc dân cũng như trong đời sống xã hội. Công tác quản lý lữ hành, hướng dẫn du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, tài nguyên du lịch, công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch đã có những bước tiến đáng kể, đáp ứng với xu hướng ngày càng phát triển của du lịch. Năm 2002 là một năm thành công của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó chính sách xã hội hóa du lịch và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo cho sự phát triển du lịch vẫn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và ngang tầm với yêu cầu thực tế trong nước và thông lệ quốc tế. Mặt khác, phải giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn, mất trật tự trị an và vệ sinh môi trường ở nhiều điểm tham quan, du lịch, tệ nạn ăn xin, bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách, cò mồi vận chuyển hệ thống các khu vệ sinh phương tiện thu gom và xử lý rác thải đang là vấn đề bức xúc. Nhiều tài nguyên đang bị khai thác không đúng mục đích, bị hủy hoại, mai một dần. Những vấn đề trên ngành du lịch không thể giải quyết được nếu không có sự hỗ trợ của các cấp, ngành và đặc biệt là các địa phương. Năm 2003 đang được phấn đấu là năm có nhiều đột phá về du lịch khi nó diễn ra nhiều sự kiện du lịch như diễn đàn du lịch tiểu vùng Mekong mở rộng, sea game 22, năm du lịch Hạ Long kỷ niệm 100 năm Khánh hòa … để có thể thực hiện tốt được kế hoạch đã đề ra, toàn ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch ngay từ bây giờ phải xác định và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như nâng cao hơn nữa năng lực, khả năng phục vụ khách du lịch. Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2002 và 4 năm thực hiện pháp lệnh Du lịch ghi nhận rất nhiều ý kiến đóng góp của các địa phương cũng như các doanh nghiệp về những thành công của năm 2002 và phương hướng hoạt động năm 2003. Dưới đây là một số ý kiến ghi tại Hội nghị.
Ông Đặng Ngọc Lưu, giám đốc sở du lịch Lâm Đồng: Năm 2002, nhận thức về du lịch đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Ủy ban nhân dân tỉnh lần đầu tiên đã có kế hoạch chỉ đạo về du lịch. Đồng thời tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong hoạt động kinh doanh. Ngành du lịch nên có sản phẩm lưu niệm chung trên cả nước cho khách du lịch và mỗi tỉnh có các sản phẩm riêng, tạo ấn tượng cho khách về đặc trưng của địa phương. Tổng cục Du lịch cũng nên giúp các địa phương cập nhật thông tin du lịch và quảng bá du lịch ở nước ngoài theo chuyên đề và theo vùng.
Bà Nguyễn Thị Lập Quốc, giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh: Cần tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp càng phát triển thì việc quản lý phải chặt chẽ hơn. Mặt khách, phải giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn, mất trật tự trị an và vệ sinh môi trường ở nhiều điểm tham quan, du lịch, tệ nạn ăn xin, bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách, cò mồi vận chuyển hệ thống các khu vệ sinh phương tiện thu gom và xử lý rác thải đang là vấn đề bức xúc. Thanh tra du lịch cần tăng biên chế và hoạt động tích cực hơn nữa, tạo cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh. Tổng cục Du lịch nên phối hợp các địa phương xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài và phân công phụ trách quản lý theo vùng, miền.
Ông Nguyễn Quang Lân, giám đốc Sở du lịch Hà Nội: Xã hội đã nhìn du lịch với con mắt thực tiễn, thân thiện hơn mặc dù còn nhiều yếu kém. Phải đầu tư có chiều sâu, tiếp cận và khai thách tốt các thị trường trọng điểm. Công tác quản lý lữ hành, hướng dẫn du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, tài nguyên du lịch, công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch đã có những bước tiến đáng kể, đáp ứng với xu hướng ngày càng phát triển của du lịch. Năm 2002 là một năm thành công của du lịch Việt Nam. Đồng thời xã hội hóa và nhân rộng quảng bá du lịch cũng như chú trọng thị trường nội địa. Cần tạo các tập đoàn du lịch mạnh, đủ sức cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới. Nên có chính sách ưu đãi xây dựng các khu vui chơi giải trí tại các địa phương. Đã đến lúc phải phát triển mạnh mẽ các văn phòng đại diện xúc tiến du lịch tại nước ngoài. Khách du lịch đến Hà Nội đông sẽ giúp cho du lịch các tỉnh phụ cận tăng theo thời gian, do vậy cần có chiến lược phát triển hàng không trong thời gian tới.
Ông Đào Huy Tâm, giám đốc Sở du lịch tỉnh Cần Thơ: Tổng cục du lịch cần quy hoạch rõ sản phẩm du lịch từng vùng miền, để địa phương đầu tư, bên cạnh đó cần đầu tư tăng tốc và có chiều sâu cũng như tiến hành mạnh hơn xã hội hóa du lịch. Các tỉnh nên có quỹ xúc tiến quảng bá du lịch. Chúng tôi đề nghị tổng cục Du lịch nên hình thành trường dạy nghề về du lịch cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 3(272)2003.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.