Trong một xã hội văn minh, một văn bản có chữ ký và có nhân chứng cũng ký vào sẽ có hiệu lực pháp lý – trừ khi…

Trong một xã hội văn minh, một văn bản có chữ ký và có nhân chứng cũng ký vào sẽ có hiệu lực pháp lý – trừ khi người ký tên chứng minh được rằng đã bị ép buộc bằng võ lực, hoặc là ở trong trạng thái điên loạn hay không làm chủ được chính mình (như đang dùng thuốc an thần hay ma túy).
Nói là mình không có quyền hứa điều gì đó, nhưng vẫn ký tên dưới lời hứa đó, thì phạm tội bịp bợm, dối trá.
Nếu một quan chức nhà nước kẻ phạm tội bịp bợm khi thi hành công vụ thì chính quyền đó sẽ phải chịu trách nhiêm liên đới.


Facebook: https://www.facebook.com/luong.lehuy.9

(Một) 4 bình luận về “Trong một xã hội văn minh, một văn bản có chữ ký và có nhân chứng cũng ký vào sẽ có hiệu lực pháp lý – trừ khi…”

  1. Trích: “Trong một xã hội văn minh, một văn bản có chữ ký và có nhân chứng cũng ký vào sẽ có hiệu lực pháp lý…”
    —-> XHCN không phải là một “xã hội văn minh”, nên nó chẳng quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.